Ken je type.
Begrijp jezelf.

En leg een stevige basis onder jouw toekomst.

Iedereen gedraagt zich anders. Iedereen werkt ook anders. Iedereen studeert anders. Sterker, iedereen is anders. Iedereen is dan ook uniek. Maar binnen die uniciteit kennen we ook een bepaalde mate van overeenkomst in gedrag - beter gezegd: overeenkomsten in voorkeuren tot gedrag. Voorkeuren die gezamenlijk jouw persoonlijkheid vormen. Ook wel jouw persoonlijkheidstype genoemd. Met inzicht in de werking van jouw persoonlijkheidstype gaat er een wereld voor je open. En de MBTI® helpt jou daarbij.

MBTI®. Een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling

De MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) brengt jouw persoonlijkheidstype in kaart en creëert daarmee een sterke basis voor jouw levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei. Het biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van jouw sterke punten en individuele verschillen met anderen. Bij uitstek het instrument om te gebruiken voor jouw loopbaan en binnen jouw leven.

Vergroot je zelfinzicht

Door het MBTI® assesment krijg je inzicht in de werking van jouw persoonlijkheid. Daarmee creëer je zelfinzicht waarmee je beter begrijpt hoe jij van nature dingen benadert. Je vergroot daarmee je zelfacceptatie en legt een basis voor meer zelfvertrouwen.

Herken en waardeer de verschillen tussen mensen

Je komt continu verschillende typen mensen tegen. En deze mensen zijn of communiceren niet allemaal op jouw manier. Kennis van type stelt je in staat erachter te komen wat jou anders maakt waardoor niet alleen jouw woorden maar ook je handelingen nog meer impact hebben.

Leg een basis voor jouw persoonlijke ontwikkeling

Je bent net afgestudeerd en je bent je aan het oriënteren op je eerste baan. Of je werkt al en bent je aan het (her)-oriënteren op de volgende stap in je carrière en je hebt behoefte aan ondersteuning bij je loopbaan(her)-oriëntatie en/of coaching. Kies dan voor één van onze diensten op het gebied van loopbaanontwikkeling.

“Dankzij de MBTI® begrijp ik nu veel beter waarom ik bepaalde dingen doe zoals ik ze doe. Kennis waar ik in mijn werk maar ook thuis veel aan heb. Er vielen eindelijk wat puzzelstukjes op hun plek. Ik wou dat ik het veel eerder had gedaan!”

Machteld van Veen, ENFP, Docent Basisondewijs

Hoe de MBTI® werkt.
Aan de slag met voorkeuren.

Het Myers-Briggs® systeem gebruikt letters om vier persoonlijkheidsvoorkeuren te kunnen benoemen, één van elk van de vier voorkeursparen - Extravert (E) of Introvert (I), Zintuigelijk (S - van Sensing) of Intuitie (N - van iNtuition), Denken (T - van Thinking) of Voelen (F - van Feeling), en Planmatig (J - van Judging) of Spontaan (P - van Perceiving) - als ruggensteuntje voor het beschrijven en onthouden van elk van de 16 persoonlijkheidstypes die gebaseerd zijn op deze voorkeuren. Types kunnen bijvoorbeeld zijn INFP, ESTJ, ISTP, of één van de 13 andere combinaties. De voorkeuren helpen in kaart brengen waar jij jouw energie haalt, hoe je informatie tot je neemt, hoe je deze informatie verwerkt om tot beslissingen te komen en hoe je omgaat met de wereld om je heen.

Extravert of introvert

Ben je meer afgestemd op je omgeving en heb je er een voorkeur voor problemen door te spreken? Of geef je er de voorkeur aan problemen door te denken en ben je meer geneigd om eerst te reflecteren alvorens te handelen of te spreken? Deze informatie geeft je een goed inzicht in hoe jij je bij voorkeur oplaadt, wat je energie geeft en je energie kost.

Zintuiglijk of Intuïtief

Ontvang je informatie over het algemeen het liefste zo feitelijk en concreet mogelijk, en merk je ook zelf gemakkelijk details op? Of zie je juist makkelijker patronen en betekenissen en ben je meer gericht op het grotere geheel en de mogelijkheden van iets? Dit voorkeurspaar zegt iets over hoe jij bij voorkeur waarneemt, en hoe anderen hierin kunnen verschillen van jou.

Denken of voelen

Ben je er vooral op gericht om zaken te toetsen op oorzaak en gevolg, en vraag je je het liefste af of zaken en dingen logisch zijn of gaan? Of ben je vooral op zoek naar overeenkomsten tussen mensen en gericht op harmonie met anderen? Deze informatie geeft je een goed inzicht in hoe jij bij voorkeur je beslissingen neemt, en hoe andere mensen hierin van jou kunnen verschillen.

Planmatig of spontaan

Ben je in alles het liefste zo gepland en georganiseerd mogelijk, en geniet je van het plannen en het nemen van beslissingen? Of houd je liever zo lang mogelijk je opties open en ben je liever zo spontaan en meegaand mogelijk? Dit voorkeurspaar geeft je belangrijke informatie over hoe je de wereld om je heen benadert, en hoe andere mensen hierin van jou kunnen verschillen.

“Er is werkelijk een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor mij open gegaan sinds ik de MBTI® heb afgenomen. Zo heb ik de kennis van mijn type goed kunnen gebruiken bij het maken van mijn studiekeuze.”

Rachel van der Plas, INFJ, Student Psychologie

Haal meer uit de MBTI®.
Haal alles uit jezelf.

Het assessment op zich geeft al een hele hoop interessante informatie op het gebied van zelfinzicht en zelfacceptatie maar daar houdt het niet op. De kennis die je opdoet over jezelf geeft je een basis voor een grote hoeveelheid toepassingen. Zo vertellen jouw voorkeuren je bijvoorbeeld veel over hoe jij bij voorkeur leert of werkt maar ook hoe jouw communicatiestijl is - en hoe deze verschilt met anderen. Maar misschien wel de krachtigste toepassing van de MBTI® zit hem in het raamwerk voor loopbaankeuze en studiekeuze, de toepassingen waar wij ons bij Individuals met name op richten en de MBTI® voor inzetten.

Leerstijl

Kennis van je MBTI®-type geeft je inzicht in jouw specifieke manier van leren. Je begrijpt daarnaast ook beter welk soort studieomgeving jou het beste ligt. Op deze manier kun je een belangrijke eerste stap zetten naar effectiever leren en studeren.

Werkstijl

De MBTI®-voorkeuren geven je ook een duidelijk aanknopingspunt om jouw specifieke werkstijl vast te kunnen stellen. Je begrijpt ook beter in welke soort werkomgeving, en met en onder welk type leiderschapsstijl jij het beste functioneert. Je met inzicht in je werkstijl beter begrijpen wat jou plezier in je werk geeft.

Communicatie

Je komt continu verschillende typen mensen tegen. En deze mensen zijn of communiceren niet allemaal op jouw manier. Kennis van jouw MBTI®-type stelt je in staat erachter te komen hoe jij bij voorkeur communiceert maar ook hoe anderen het liefste een boodschap ontvangen. Hiermee leg je een basis voor een effectieve communicatie en zul je beter in staat zijn jouw boodschap over te brengen.

Beroepskeuze

Het vinden van die droombaan of het kiezen van een passende loopbaan kan een vermoeiende en soms zelfs frustrerende zoektocht zijn. Maar daar kan de MBTI® je bij helpen. Door je zelf te kennen en te begrijpen en door te weten binnen welk soort werkomgeving jij het beste functioneert, zullen de opties ineens een heel stuk duidelijker worden.

Studiekeuze

Met kennis van je MBTI®-type wordt het kiezen van een studie een heel stuk eenvoudiger. Door inzicht te hebben in jouw mentale voorkeuren kun je die reusachtig belangrijke eerste stap in de richting van een loopbaan, de keuze voor welke studie, nu écht ergens op gaan baseren. Namelijk op jezelf, en op jouw natuurlijke kwaliteiten.

Meer informatie

“Doordat ik nu inzicht heb in mijn mentale voorkeuren begrijp ik veel beter waarom ik in mijn beslissingen op de eerste plaats altijd rekening probeer te houden met anderen.”

Jochem Huisman, ISTP, logistiek manager

Er zijn veel persoonlijkheidstests maar er is maar één MBTI® Assessment.

Door velen ook wel de Myers-Briggs-test genoemd of de Myers-Briggs persoonlijkheids test, of de MBTI® test, of zelfs 'die persoonlijkheids test', de Myers-Briggs® Assessment maakt jouw gedragspatronen inzichtelijk en vertaalt deze naar één van de 16 unieke persoonlijkheidstypes. Daarmee geeft het jou een raamwerk voor het beter begrijpen van jezelf en het waarderen van de verschillen met anderen.

Krachtige
theoretische basis

Het MBTI®-instrument heeft een andere achtergrond dan de meeste andere persoonlijkheidsinstrumenten. Het is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorieen van de befaamde Zwitserse psycholoog Carl Jung.

Valide
en betrouwbaar

De MBTI® is gebruikt in duizenden onderzoekstudies, waarin het verband tussen persoonlijkheidstypen en verschillende gebieden van het leven werd onderzocht, en er is bewezen dat de MBTI® doeltreffend en nauwkeurig is.

Bedrijven die gebruik
maken van het MBTI®-instrument.

Welk bedrijf je ook neemt, alle grote bedrijven erkennen de kracht en toegevoegde waarde van de MBTI®. Nu investeren in het bepalen van je MBTI®-type betaalt zich dus zeker uit. Hoe eerder in je leven je de MBTI® doet, hoe sneller jij jouw loopbaan op de rails krijgt.

Veelgestelde vragen

Wat is Psychologische Type?

Het idee van Psychologische Type is ontwikkeld door de Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961), die verschillende patronen van normaal gedrag bij mensen heeft weten te beschrijven. Iemands psychologische type is het gedragspatroon waar iemand het meeste naar neigt op terug te vallen. Dit psychologisch type wordt, aan de hand van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), bepaald door voorkeuren te identificeren met betrekking tot extraversie of introversie, zintuigelijk waarnemen of intuitief waarnemen, beslissingen nemen op basis van denken of voelen en in het leven staan op een oordenende manier of op een niet-oordenende manier. Jung concludeerde dat de verschillen die voortkomen uit deze voorkeuren die gezamelijk iemand gedrag maken, volkomen normaal zijn en slechts het gevolg zijn van inherente neigingen van mensen om hun brein op verschillende manieren te gebruiken.

Waarin verschilt het MBTI van andere assessments?

Het mbti-instrument was het eerste instrument wat gezonde, normale persoonlijkheidstypes beschreef in plaats van 'niet normale' types. Het model beschrijft 16 persoonlijkheidstypes die allen even valide en gezond zijn. Kennis van psychologische types helpt mensen zichzelf en elkaar beter te begrijpen, wat resulteert in een effectievere en meer genoegdoening gevende menselijke interactie.

Geen enkel ander persoonlijkheidsinstrument wordt gesteund door zoveel onderzoek en het aantal jaren dat de methodiek in de praktijk wordt gebruikt, en zich daarin keer op keer bewijst. De officiele MBTI is inmiddels door miloenen mensen over de hele wereld afgenomen en wordt continu ge-update aan de hand van voortdurend onderzoek. Hierdoor blijft het instrument in staat om de verschillen tussen persoonlijkheidstypen te identificeren.

Close